VEVOLYRICSVEVOLYRICS:

Video, lyrics and subtitles to .Alphaville - Forever young.